Πολιτική Απορρήτου

 

 

Part Ι. Privacy Policy

Σας ευχαριστώ για τη χρησιμοποίηση του Buda-U.com (εφεξής όπως «εμείς», «εμείς», ή «μας»). Το buda-u είναι επαγγελματικός κατασκευαστής PPEs & οι ιατρικές συσκευές, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας περιλαμβάνουν τη μάσκα FFP2, τη μάσκα FFP3, τη μάσκα KN95, τη μίας χρήσης μάσκα προσώπου, την ιατρική μάσκα προσώπου και τη χειρουργική μάσκα προσώπου κ.λπ. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της προσωπικής πληροφορίας σας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή σας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας το www.Buda-U.com, και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε με τη προσωπική πληροφορία σας. Αντιμετωπίζουμε τη μυστικότητά σας πολύ σοβαρά. Σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας, επιδιώκουμε να εξηγήσουμε σε σας με το σαφέστερο τρόπο πιθανό πώς το χρησιμοποιούμε και ποια δικαιώματα εσείς έχουν σε σχέση με το. Ελπίζουμε ότι παίρνετε κάποιο χρόνο να διαβάσετε μέσω του προσεκτικά, όπως είναι σημαντικό. Εάν υπάρχουν οποιοιδήποτε όροι σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας με την οποία δεν συμφωνείτε, παρακαλώ να διακόψετε τη χρήση των περιοχών μας.

Αυτή η πολιτική μυστικότητας ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ιστοχώρου μας το www.Buda-U.com ή/και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών, πωλήσεων, μάρκετινγκ ή γεγονότων (αναφερόμαστε σε τους συλλογικά σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας ως «υπηρεσίες»).

Παρακαλώ διαβάστε αυτήν την πολιτική μυστικότητας προσεκτικά δεδομένου ότι θα σας βοηθήσει να λάβετε τις ενημερωμένες αποφάσεις για τη διανομή της προσωπικής πληροφορίας σας με μας.

 

1. Οι πληροφορίες σας θα μοιραστούν με καθεμία;

Απότομα: Μοιραζόμαστε μόνο τις πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας, για να συμμορφωθούμε με τους νόμους, για να παρέχουμε σε σας τις υπηρεσίες, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, ή για να εκπληρώσουμε τις επιχειρησιακές υποχρεώσεις.
Μπορούμε να επεξεργαστούμε ή να μοιραστούμε τα στοιχεία βασισμένα στην ακόλουθη νομική βάση:

2. Χρήση του μπισκότου

Για να σας δώσουμε μια ευκολότερη εμπειρία πρόσβασης, όταν επισκέπτεστε το Buda-U.com ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται με την πλατφόρμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μπισκότα, τα μπισκότα λάμψης, ή άλλη τοπική αποθήκευση που παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης ή τις σχετικές αιτήσεις σας (συλλογικά «μπισκότα») να παρέχετε σε σας μια εξατομικευμένη εμπειρία χρηστών και την υπηρεσία. Παρακαλώ καταλάβετε ότι μερικές από τις υπηρεσίες μας μπορούν μόνο να εφαρμοστούν με τη χρησιμοποίηση «των μπισκότων». Μπορείτε να τροποποιήσετε την αποδοχή των μπισκότων ή να αρνηθείτε τα μπισκότα εάν οι πρόσθετες υπηρεσίες σας μηχανών αναζήτησης ή της μηχανής αναζήτησης την επιτρέπουν, αλλά αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφαλή πρόσβασή σας στους πλατφόρμα-σχετικούς ιστοχώρους και τις υπηρεσίες που παρέχονται με την πλατφόρμα.

 

3. Προστασία της προσωπικής πληροφορίας σας

Προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια πληροφοριών σας, προσπαθούμε να λάβουμε όλα τα λογικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας, σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών, ζημίας ή απώλειας, που περιλαμβάνουν αλλά που δεν περιορίζονται στη SSL, αποθήκευση κρυπτογράφησης πληροφοριών, έλεγχος προσπέλασης κέντρων δεδομένων. Επίσης αυστηρά διαχειριζόμαστε τους υπαλλήλους ή τα outsourcers που δεν μπορούν να εκτεθούν στις πληροφορίες σας, που περιλαμβάνουν αλλά να περιοριστούν στην υπογραφή των συμφωνιών εμπιστευτικότητας με τους, τη λήψη των διαφορετικών ελέγχων αρχής ανάλογα με τη θέση, και τον έλεγχο των διαδικασιών τους.

4. Μας ελάτε σε επαφή με

Εάν έχετε οποιεσδήποτε σχετικές με την ιδιωτική ζωή ερωτήσεις, παρακαλώ τις στείλετε στο SUPPORT@Buda-U.com

 

Μέρος ΙΙ. όροι & διατάξεις

Το Buda-U.com παρέχει οι υπηρεσίες ότι της σε σας παρατηρούν με την επιφύλαξη των εξής, όροι. Η χρήση σας του ιστοχώρου του Buda-U.com αποτελεί τη συμφωνία σας σε όλους τους τέτοιους όρους, τις διατάξεις και τις ειδοποιήσεις.

 

1.Copyright
Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο Buda-U.com, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ιστοχώρου, του λογισμικού, του κειμένου, της γραφικής παράστασης και των εικόνων είναι η ιδιοκτησία του Buda-U.com ή των ικανοποιημένων προμηθευτών του και προστατεύεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύνταξη (που σημαίνει τη συλλογή, τη ρύθμιση, και τη συνέλευση) όλου του περιεχομένου σε αυτήν την περιοχή είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία του Buda-U.com και προστατεύεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περιοχή είναι η ιδιοκτησία του Buda-U.com ή των προμηθευτών λογισμικού του και προστατεύεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περιοχή είναι η ιδιοκτησία του Buda-U.com. Το περιεχόμενο, οι εικόνες και το λογισμικό σε αυτήν την περιοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόρος αγορών. Οποιαδήποτε άλληδήποτε χρήση, συμπεριλαμβανομένου, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή, η μετάδοση, η αναδημοσίευση, ή η επίδειξη, του περιεχομένου, οι εικόνες και το λογισμικό σε αυτήν την περιοχή είναι αυστηρά απαγορευμένες.

 

2. Εμπορικό σήμα

Το buda-u είναι ένα Αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα της ιατρικής Co. παραγωγής PURIFA, ΕΠΕ. Τα εμπορικά σήματα που είναι κύρια από PURIFA την ιατρική Co. παραγωγής, ΕΠΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά με οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι κύρια από PURIFA την ιατρική Co. παραγωγής, ΕΠΕ, το οποίο είναι πιθανό να προκαλέσει τη σύγχυση μεταξύ των πελατών, ή με οποιοδήποτε τρόπο που δυσφημεί ή δυσφημεί την ιατρική Co. παραγωγής PURIFA, ΕΠΕ.


2. Χρήση του Buda-U.com

Ο ιστοχώρος του Buda-U.com ή οποιαδήποτε μερίδα αυτής της περιοχής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί, να διαβιβαστεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί, ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν χορηγείται ρητώς από το Buda-U.com. Το Buda-U.com διατηρεί το δικαίωμα να απορριφτεί η υπηρεσία, ή/και να ακυρωθούν οι διαταγές στη διακριτικότητά του, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, εάν το Buda-U.com θεωρεί ότι η συμπεριφορά πελατών παραβιάζει τον εφαρμόσιμο νόμο ή είναι επιβλαβής στα ενδιαφέροντα του Buda-U.com και των θυγατρικών της. Το Buda-U.com διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακολουθηθεί οποιαδήποτε νομική δράση ενάντια σε οποιοδήποτε χρήστη που παραβιάζει τους όρους, τις διατάξεις και τις ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την περιοχή.

3. Συνδέσεις με τις περιοχές τρίτου

Το Buda-U.com μπορεί να περιέχει τις συνδέσεις με άλλους ιστοχώρους («συνδεμένες περιοχές»). Οι συνδεμένες περιοχές δεν είναι υπό έλεγχο του Buda-U.com και το Buda-U.com δεν είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε σύνδεσης που περιλαμβάνεται σε μια συνδεμένη περιοχή, ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναπροσαρμογές σε μια συνδεμένη περιοχή. Το Buda-U.com δεν επικυρώνει ή δεν υποβάλλει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για οποιαδήποτε συνδεμένη περιοχή, οποιεσδήποτε πληροφορίες, το λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικά που βρίσκονται σε μια συνδεμένη περιοχή, ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρησιμοποίηση αυτών των συνδέσεων. Το Budad-U.com παρέχει αυτές τις συνδέσεις μόνο ως ευκολία, και ο συνυπολογισμός οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί την επικύρωση από το Buda-U.com. Εάν αποφασίζετε να έχετε πρόσβαση σε οποιων δήποτε από τους ιστοχώρους τρίτων που συνδέονται από αυτόν τον ιστοχώρο, κάνετε τόσο εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.
 

4. Προειδοποιήσεις

Οι πληροφορίες προϊόντων και οι πληροφορίες διαθεσιμότητας για το Buda-U.com υπόκεινται στην αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να περιλάβει τις τεχνικές ανακρίβειες ή τα τυπογραφικά λάθη. Οι αλλαγές προστίθενται περιοδικά στις πληροφορίες για το Buda-U.com. Αυτές οι αλλαγές θα ενσωματωθούν στις νέες εκδόσεις του ιστοχώρου. Το Buda-U.com μπορεί να κάνει τις βελτιώσεις ή/και τις αλλαγές στο προϊόν ή/και τα προγράμματα που περιγράφονται για αυτόν τον ιστοχώρο ανά πάσα στιγμή.


5. Μας ελάτε σε επαφή με

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις στις όρους της χρησιμοποίησης του Buda-U.com, παρακαλώ τους στείλετε στο SUPPORT@Buda-U.com